Opdracht van de Godin

ziel van de natuur

Luister naar de woorden van de Grote Moeder, Die van oudsher genoemd wordt Artemis, Astarte, Dione, Melusine, Aphrodite, Cerridwen, Diana, Arionrhod, Brigid en vele andere namen:

Wanneer je iets nodig hebt, eens per maand, en laat het zijn als de maan vol is, kom dan samen op een heilige plaats en bewonder de geest van Mij die Koningin is van alle Wijzen.

Je zult vrij zijn van slavernij, en als teken dat je vrij bent zul je naakt zijn in je riten. Zing, vier, dans, maak muziek en heb lief, alles in mijn Aanwezigheid, want van Mij is de extase van de geest en van Mij is ook vrede op aarde.

Want Mijn wet is liefde voor alle wezens.

Van Mij is het geheim dat de deur van de jeugd opent, en van Mij is de kelk van de levenswijn die de ketel is van Cerridwen, de heilige graal van onsterfelijkheid.
Ik geef de kennis van de eeuwige geest, en voorbij de dood geef Ik vrede en vrijheid en vereniging met degenen die eerder zijn gegaan.

Ik verlang niets als offer, want zie, Ik ben de Moeder van alle dingen en Mijn liefde is uitgestort over de aarde.

Hoor de woorden van de Sterrengodin, die de Hemellichamen aan haar voeten heeft, wier lichaam het universum omsluit:
Ik die de schoonheid ben van de groene aarde
en de witte maan tussen de sterren
en de geheimen van de wateren,

Ik roep jouw ziel op om zich te verheffen en tot Mij te komen.
Want Ik ben de ziel van de natuur die leven geeft aan het universum.
Uit Mij komen alle dingen voort en naar Mij zullen ze terugkeren.
Laat Mijn verering zijn in het hart dat zich verheugt,
Want zie, alle daden van liefde en genot zijn Mijn rituelen.
Laat er in jou schoonheid en kracht zijn, macht en compassie,
trots en nederigheid, vrolijkheid en eerbied.

En jij die Mij wilt kennen, weet dat je zoeken en smachten je niets zullen brengen, tenzij je het Mysterie kent:
Want als je dat wat je zoekt, niet vindt in jezelf, zul je het nooit buiten je vinden. Want zie, Ik ben bij je geweest vanaf het begin,
en Ik ben dat wat bereikt wordt aan het eind van verlangen.

tekst: Doreen Valiente | bewerking: Starhawk | vertaling: Tara

uitgelicht

maak kennis met

Tara Notenbomer

roeping

Ik ben een hartstochtelijk liefhebber van de Aarde en de natuur. Mijn roeping is de scheppende kracht in alles, die ik Spirit of Godin noem, te dienen en dit gestalte te geven in mijn dagelijks leven. 

een groter geheel

Een belangrijk instrument daarbij is me verbinden met wat groter is dan ik, zodat ik recht kan doen aan mijn missie en aan belangen die de mijne overstijgen. Dit vertaalt zich in liefdevolle relaties, een bewuste en eenvoudige leefstijl, en betekenisvol werk waar ik mezelf in kwijt kan.