Research

 

Research

Voor dit boek is jarenlang research verricht. Achter in het boek is een omvangrijke literatuurlijst opgenomen. Talloze websites werden geraadpleegd met onder andere studies, essays en kaarten van de betreffende gebieden. Ter plekke is onderzoek gedaan in Israël, Frankrijk, Engeland en India. Tenslotte is uitgebreid kennis genomen van de spirituele tradities waarop het verhaal is geënt.