Wicca

Systeem

Wicca is een spiritueel pad waarin je jezelf herkent als onderdeel van een levend systeem: al het leven is heilig en hangt nauw met elkaar samen, in één groot en wonderlijk levensweb. Wicca eert Spirit of Godin als de immanente levenskracht die alles bezielt, en benadert al wat leeft als zuster of broeder. Wicca heeft dan ook een sterk ecologische inslag, want alleen in een gezond systeem kan het leven gedijen.

Cyclus

Wicca eert de cyclus van het leven: van wording en groei tot en met verval, dood en wedergeboorte. Alles, van groot tot klein, maakt deze cyclus door. Ze is herkenbaar in de seizoenen, in de maancyclus, in alle wezens en dingen en in onszelf. Wicca viert dan ook de belangrijke fasen in deze cyclus. In de natuur bijvoorbeeld de zonnewendes, de equinoxen, zaai- en oogsttijd, de maancyclus. En in ons eigen leven gebeurtenissen als geboorte, volwassenheid, verbintenis, de overgang naar wijze vrouw of man, en afscheid.

Innerlijk weten

Wicca put uit ons Innerlijk Weten, dat groter is dan het weten van de ratio. Alleen vanuit dit grotere Weten kunnen we beslissingen nemen die recht doen aan alles wat in ons leeft, en aan het leven dat ons omringt.

Hekserij

Wicca wordt ook wel hekserij genoemd. Dat is een geuzennaam: tot in de 19e eeuw (!) werden vrouwen en mannen die de natuur eerden maar al te gemakkelijk tot heks bestempeld, vervolgd en vermoord. Maar hun praktijken leken in niets op die van heksen uit sprookjes, die op bezems rondvliegen en zwarte magie bedrijven. Het Engelse ‘witchcraft’ doet Wicca meer eer aan, omdat er ‘craft’ in zit, ‘kunde’.

Principes en leefregels

Wicca kent een aantal belangrijke principes, zoals de leefregel ‘doe wat je wilt maar berokken niemand schade’ en de wet van drie: alles wat je uitzendt komt drievoudig bij je terug. Een belangrijk document in Wicca is de Opdracht van de Godin, die je kunt lezen via deze link.

Natuurreligie

Wicca is de Keltische naam van de oorspronkelijke natuurreligie van midden Europa, vóórdat het werd gekerstend. Mensen hebben van meet af aan ontzag getoond voor het mysterie en de cyclus van het leven. Hoewel ze in plaats en tijd verschillende vormen heeft gekend, is deze natuurreligie dan ook zo oud als de mensheid.